Het nieuwe rijden personenauto

Het Nieuwe Rijden
Veel ondernemers en bestuurders worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo min mogelijk emissie uit te stoten en te zorgen voor ons milieu. Ook de hoge brandstofprijzen en het bedrijfseconomische belang spelen een rol en is een reden om uw chauffeurs efficiënt te laten omgaan met brandstof.

De cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) vindt plaats op de openbare weg en is een relatief kleine investering, die snel is terugverdiend. Uit gegevens blijkt, dat voor veel bedrijven een brandstofbesparing van 5% tot 10% zonder meer haalbaar is. Daarnaast bespaart u op de kosten voor reparatie, onderhoud en banden. Deze kosten zullen aanmerkelijk dalen, wanneer u of uw medewerkers zich aan de principes van ‘Het Nieuwe Rijden’ houden.

Deelnemers aan deze training worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag. Door de aandacht aan praktische vaardigheden zal het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 aanmerkelijk verminderen. Een ander belangrijk voordeel is dat door deze rijstijl de verkeersveiligheid toeneemt.

Te behandelen onderwerpen

  • Controle bandenspanning
  • Zit- en stuurhouding en kijktechniek
  • Anticiperen op verkeersomstandigheden
  • Veranderingen van de voertuigtechnieken
  • Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
  • Gebruik elektronische apparatuur
  • Rendement
  • Verhoogd verkeersinzicht, gevaarherkenning en bewustwording
  • Brandstofbesparing en CO2 reductie
  • Veilige verkeersdeelname

De beste opleider
Het IVVN linkt u door naar de website van de opleider die deze training het beste voor u kan verzorgen.
U kunt daar alles lezen over de training.

Meer informatie